MCIG 03 Doğalgaz Hat Filtresi

Doğalgaz Hat Filtresi
Doğalgaz Hat Filtreleri

MCIG 03 Doğalgaz Hat Filtresi

OEM REFERANS: G1

Doğazgaz Hat Filtreleri, doğalgaz bölge istasyonları, doğalgaz dağıtım istasyonları, basınç düşürme istasyonları ve doğalgaz hatları boyunca belirli periyotlarda sisteme dahil olabilecek 5 mikrondan büyük partiküllerin temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Doğalgaz Hat Filtreleri sistemin zarar görmesini önlemekte büyük rol oynamaktadır. Doğalgaz Hat Filtrelerine G serisi filtrelerde denilmektedir.

MC Filtre, RMS A, RMS B, RMS C tipi istasyonlar için ürettiği ürünler dışında ihtiyaca ve isteğe özel ürünler üretebilmektedir.

OEM Numaraları , Markalar ve Görseller sadece karşılaştırma amaçlı kullanılmaktadır. İrsaliye veya fatura üzerinde OEM Numaraları, Markalar ve Görseller kesinlikle kullanılmamaktadır.

Reach Bilgiler

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili EC 1907/2006 yönetmeliğine göre SVHC beyanı.

MC Filtre olarak biz REACH'in farkındayız ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm yasal yükümlülükleri yerine getiriyoruz.

Mevcut bilgi düzeyindeki en iyi bilgiye göre, bu ürünün %0,1 (w / w)'nin üzerinde konsantrasyonda Aday Listede listelenen herhangi bir SVHC içermediğini bilgilerinize sunarız.

MC Filter